Meny Stäng

Kvalitetssystem

Kvalitetssystem

Varningsljusteknik Norden AB

Org. nr 556395-3164

Denna policy gäller hela Varningsljusteknik Norden AB och all dess verksamhet och det är bolagets målsättning att tillgodose sina kunders behov, i varje enskilt objekt.
Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. 

Målet för vår verksamhet är:

  • Leverans av beställd produkt/tjänst i rätt tid.
  • Godkänd slutleverans utan anmärkningar.
  • Att kontinuerligt vidareutbilda vår personal.

Arbeta med underentreprenörer som följer våra arbetsmetoder och att vi därigenom säkerställer samma kvalité i slutleveransen.

Vår miljöpolicy är:

  • Att i största möjliga mån arbeta med miljövänligt material.
  • Att försöka påverka hälsa och miljö, på ett positivt sätt, genom att miljöanpassa upphandling och arbetsmetoder.
  • Inspirera andra att handla miljövänligt, genom att vara ett gott exempel.
  • Målet är att produkterna skall miljöanpassas, under hela livscykeln.Som delmål anges att:
  • Energiförbrukningen skall minimeras såväl under produktionen som för det färdiga projektet.
  • Miljögifter skall identifieras och så långt som möjligt tas ur kretsloppet.
  • Avfallsvolymerna skall minska och förbrukningen av ändliga resurser skall begränsas.

Policyansvarig är:
Mikael Lundgren